2019. aasta alguses võttis COOP Eesti Keskühistu IT juht meiega ühendust ning palus nõu käsiterminalide soetamiseks. Kuna projekt oli suur, siis pidasime tarvilikuks saata COOPile Datalogicu, Honeywelli ning Zebra testseadmed ning kutsuda tehase esindajad neile tutvustama meie pakutavaid seadmeid. 

Pikaajalise testimise tulemusena langes COOPi valik Zebra TC20-le. Määravaks sai soodne hind, kompaktsus ja sobivate tarvikute olemasolu.

Pärast testimise lõppu ning arvukaid hinnapakkumisi saime 2019 aasta augustis teada, et võitsime Coop Eesti hanke käsiterminalide soetamiseks nutikassadesse. Ainuke murekoht COOPi jaoks oli seadmete tarnimise kiirus. Ka see mure sai lahendatud, kui pärast COOPi esimest tellimust jõudis soovitud kogus COOPile kõige kahe tööpäeva jooksul. 

Lisaks oli tarvis seadmeid hindade mobiilseks genereerimiseks ja trükkimiseks.